Курс по Икономика и мениджмънт от доставчик на обучение по схема Ваучери за заети лица 2017

ЦПО към „Изоблок“ ЕООД предлага курс по Икономика и мениджмънт с ваучер по проект Ваучери за заети лица 2017. Проектът се осъществява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ чрез Агенция по Заетостта и Бюро по труда.

Ако кандидатствате за обучение с ваучер, ще заплатите 15% от стойността на ваучера или това са 270лв, вместо 1800лв. , колкото е номиналната стойност на ваучера.

С успешното завършване на курс по Икономика и мениджмънт, ще получите трета степен на професионална квалификация, като продължителността на обучението е 960 учебни часа, в рамките на около 15 месеца.

Read more

Please follow and like us: