Курс по Компютърна грамотност от доставчик на обучение по схема Ваучери за заети лица 2017

курс по компютърна грамотност от доставчик на обучение

В свят, където компютърната грамотност е почти задължително умение за работещите, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ отново дава възможност на лицата на трудов договор да се обучават с минимално доплащане за повишаване на своята квалификация чрез проект Ваучери за заети лица 2017.

Обучението по Дигитална компетентност – Начална компютърна грамотност дава възможност на курсистите да усвоят основите на работата с програми като MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, които са сред най-използваните компютърни софтуери с много широко приложение.

Полученият сертификат в края на обучението удостоверява натрупаните знания и умения, като може да Ви даде възможност да кандидатствате за работата, която желаете, или просто да се чувствате уверени в изпълнението на текущите си задачи.

Read more

Please follow and like us:

Курс по Немски език от доставчик на обучение по схема Ваучери за заети лица 2017

Курс по Немски език – начална дата 14.11.2017г.

 

ЗАПИСВАНИЯ до 02.11.2017г.

Място на провеждане – гр. София, ул. Трапезица 4

Седмична натовареност – 2 или 3 пъти в семицата

 

Read more

Please follow and like us:

Курс по Photoshop

ЦПО към „Изоблок“ е одобрен доставчик на обучение към Агенцията по Заетостта и събира групи за Дигитaлна компетентност – Photoshop, както с ваучер за обучение, така и без да сте одобрени за ваучер.

доставчик на курс по photoshop Read more

Please follow and like us:

Курс с Microsoft Word от доставчик на обучение по схема Ваучери за заети лица 2017

Програмата MS Word е един от най-популярните текстообработващи софтуери – и с основание.

Чрез нея можете да нахвърляте набързо идеите си за изявление пред аудитория или да създадете професионално изглеждащо писмо-оферта към потенциални клиенти, в което да се съдържат подробни и функционални таблици и диаграми. С една и съща компютърна програма можете да създадете формални или неформални писма, доклади, брошури, покани, афиши, книги…

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ отново дава възможност на лицата на трудов договор да се обучават с минимално доплащане за повишаване на своята квалификация чрез проект „Ваучери за заети лица“.

Read more

Please follow and like us:

Курс по Испански език от доставчик на обучение по схема Ваучери за заети лица 2017

Все по-голям интерес се проявява към курс по испански език, затова „Изоблок“ ЕООД, в качеството си на одобрен доставчик на обучение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, събира групи по проект Ваучери за заети лица 2017 към Агенция по заетостта. Имаме офиси в различни градове, сред които София и Казанлък.

Подаването на Заявление за ваучер става по електронен път или на място във всички Бюра по труда, като проектът е предназначен за лица на трудов договор в предприятия извън държавната администрация, които нямат висше образование.

курс по испански език от доставчик на обучение

Read more

Please follow and like us:

Курс по Френски език от доставчик на обучение по схема Ваучери за заети лица 2017

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ стартира на 15.06.2017г. отново и лицата на трудов договор могат да се обучават с 15% доплащане от номиналната стойност на ваучер за повишаване на своята квалификация чрез проект Ваучери за заети лица 2017.

Един курс по френски език може да даде силно предимство на знаещите го на пазара на труда. „Изоблок“ ЕООД се опитва да даде възможност за записване в курс, който не е така често търсен, за да може да покрие повече от желанията на своите клиенти. За подробности можете да посетите някой от офисите ни в Казанлък или София.

курс по френски език от доставчик на обучение

Read more

Please follow and like us: