Дистанционен курс по професия – Държавни изпити и дипломи

Всяко професионално обучение приключва с Държавни изпити по специалността – изпит по теория и изпит по практика.


Изпита по теория изисква разработване на тема, съгласно предварително предоставени на обученимите изпитни билети, по които да се подготвят за изпита.

Изпита по практика изисква предварително (още по време на обучението) разработен проект, който се представя на изпитна комисия и се защотава чрез Power Point презентация.

 


В курса по Икономика и мениджмънт, Курсовият проект, всъщност е бизнес план, който обучаемия разработва като част от самото обучение.

 

 

 


В курса по Оперативно счетоводство, Курсовия проект е на тема от списък теми свързани със счетоводството, която се изучава по време на курса и която започва да се разработва няколко месеца преди края на курса.

 

 

 


Практическият изпит по Текстообработване изисква от обучаемите да докажат своите знания, като решат задачи за работа MS Office пакета, съгласно предварително предоставени на обученимите изпитни билети, по които да се подготвят за изпита.

 

 


При завършване на пълен курс на обучение по съответната професия, ще получите Свидетелство за професионална квалификация:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При завършване на курс на обучение по част от професия, ще получите Удостоверение за професионално обучение: