Дистанционно обучение по Икономика и мениджмънт

Форма на обучение – дистанционна

 

При записване получавате достъп до платформа за дистанционно обучение с индивидуални име и парола, в която ще разполагате с:

– видео уроци;

– учебни матерали;

– упражнения;

– тестове за контрол и самоконтрол;

Ще трябва да разработите задания по практика, да качите задачи, презентации и други Ваши разработки в платформата, които ще бъдат оценявани и рецензирани от преподавателя.

При приключване на обучението ще трябва да се явите на Държавни изпити по специалността.

 

Курса включва следните модули

Обща професионална подготовка
Отраслова професионална подготовка
Специфична професионална подготовка
Обща професионална подготовка  – в този модул, ще изучавате Здравословни и безопасни условия на труд, Предприемачество и Икономика. Това са първите стъпки, с които ще навлезете в сферата на Икономиката.

В Отраслова професионална подготовка ще изучавате чужд език, както и компютърна грамотност, без които ще Ви е много трудно да започнете изучаването на икономикса, в неговата същност. Ще се запознаете с основите на правото, с организацията на дейността в предприятието, ще изучавате бизнес комуникации и Маркетинг. След това, вече може да продължите към спецификата на икономиката и мениджмънта.

Специфична професионална подготовка започва с управление на човешките ресурси, професионална подготовка по икономика и мениджмънт, счетоводство, финанси, логистика. След това ще трябва да се научите как да работите с бизнес статистика и да правите икономически анализ.

В практическата част от обучението по Икономика и мениджмънт ще решавате задачи, ще изготвяте презентации, но основното, което ще трябва да разработите е Бизнес план на дейност по Ваш избор. Така ще можете да направите цялостен поглед върху мениджмънта и връзката му с икономиката, ще научите на какво трябва да обръщате повече внимание и как да приложите знанията си на практика.

Стартиране на курс

Всеки месец има дати за стартиране на професионално обучение Индивидуален график за обучение, според Вашите нужди:

  • започвате курс, веднага щом заплатите таксата или на дата, която Вие сте избрали;
  • курсът може да е интензивен или в по-дълъг срок;
  • не се съобразявате с нищо друго, освен със собственото си темпо на учене и начин на усвояване на знанията;

Продължителност и приключване на обучение

За курса са предвидени 12 месеца + бонус 1 допълнителен месец за подготовка за държавни изпити Обучението предполага сами да прецените, на коя тема колко време да отделите. Ако има теми, които са Ви по-лесни, можете да ги прегледате веднъж, ако има теми, които са Ви трудни и непознати, отделете повече време и ги прегледайте по няколко пъти.

Обучението предвижда препоръчителен график, но при необходимост може да изоставате и да навсквате материала по-късно, или да изпреварите графика и след това да си дадете почивка.

Важно е да спазвате крайната дата за приключване на курса, за да сте готови за Държавните изпити по специалността. При успешно издържане на изпита да получите съответната диплома. Повече може да прочетете на страницата Държавни изпити и документи при завършване на курса.

Не забравяйте:

  • сами разпределяте кога и колко урока да прегледате;
  • всеки урок може да се спира на пауза и да бъде прегледан на по-късен етап;
  • всеки урок може да бъде преглеждан неограничен брой пъти;
  • упражненията и заданията могат да бъдат предавани и на по-късен етап;
  • платформата е достъпна 24 часа в денонощието;

Достъп

В платформата за дистанционно обучение може да влизате от всеки компютър с достъп до интернет  

Получавайки индивидуално име и парола, вие може да влизате в курса по всяко време на денонощието, от всяка точка на света с достъп до интернет.

Преподаватели

Филолози, които са и активни преподаватели, доказали своите знания и опит Нашите преподаватели са завършили висше образование в сферата на Икономиката и Стопанското управление и имат многогодишен опит в тази сфера. Имаме над 10 преподаватели, с които работим и които са дали, и дават своят принос в разработването на курса и работата на обучаемите в него.

Учебна програма

НАПОО

Специално разбработени съгласно изисванията на НАПОО – Национална агенция за професионално образование и обучение и съгласно ДОИ – държавните образователни изисквания НАПОО – държавен орган към Министерския съвет на Република България за лицензиране на дейности в системата на професионалното образование и обучение, за осъществяване на контрол и оценка на качеството на дейността на лицензираните институции, както и за координация на институциите, имащи отношение към професионалното ориентиране, обучение и образование.

Държавните образователни изисквания (ДОИ) за придобиване на квалификация по професии са документи, които  се разработват и актуализират от НАПОО и се утвърждават с наредби на министъра на образованието и науката, съгласувано със съответните министерства и ведомства. С ДОИ за придобиване на квалификация по професии се определят задължителните професионални компетенции, необходими за упражняване на професията и те са задължителни за всички обучаващи институции, които имат право да организират обучение завършващо с издаване на Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение.

https://www.navet.government.bg

Цени

Пълен курс по Икономика и мениджмънт –

960 учебни часа

900лв.

Курс по Икономика и мениджмънт – част от професия

Само Модул Специфична професионална подготовка и/или

теми по избор, съгласно нуждите на обучаемото лице.

450лв.

Начин на записване

тел. 02 / 89 14 160

email: info@e-obuchenie.bg

Последни промоции: