Графици

Всеки курс на обучение е обвързан с изготвянето на Учебен график от одобрен Доставчика на обучение. Този график е съгласуван с Агенция по Заетостта и той се предоставя на курсистите, които трябва да го спазват максимално стриктно и отговорно.

Всеки обучаем има право на 20% отсъствия с уважителни причини, ако те се надвишат обучението не се признава за завършено, за това е важно предварително да сте наясно с натовареността на обучението, които сте избрали и организирате времето си така, че да посещавате редовно курса на обучение по схема „Ваучери за заети лица“ към Бюрото по труда и Агенцията по заетостта.

 

Средна натовареност на обученията:

Учебни часове Седмична натовареност Час на провеждане Продължителност на обучението в седмици/месеци
45  3 пъти в седмицата от 18:00ч. до 21:00ч. (4 учебни часа) 4 седмици / 1,5 месеца
събота и  неделя

от 10:00ч. до 16:00ч.

(7 учебни часа)

Учебни часове Седмична натовареност Час на провеждане Продължителност на обучението в седмици/месеци
300  3 пъти в седмицата от 18:00ч. до 21:00ч. (4 учебни часа)

25 седмици /

8,5 месеца

събота и  неделя

от 10:00ч. до 16:00ч.

(7 учебни часа)

Учебни часове Седмична натовареност Час на провеждане Продължителност на обучението в седмици/месеци
300  4 пъти в седмицата от 18:00ч. до 21:00ч. (4 учебни часа)

19 седмици /

5,5 месеца

събота и  неделя +

1 месечно през седмицата

от 10:00ч. до 16:00ч.

(7 учебни часа)

Учебни часове Седмична натовареност Час на провеждане Продължителност на обучението в седмици/месеци
660  4 пъти в седмицата от 18:00ч. до 21:00ч. (4 учебни часа)

42 седмици /

10 месеца

събота и  неделя +

1 месечно през седмицата

от 10:00ч. до 16:00ч.

(7 учебни часа)

Учебни часове Седмична натовареност Час на провеждане Продължителност на обучението в седмици/месеци
660  4 пъти в седмицата от 18:00ч. до 21:00ч. (4 учебни часа) 42 седмици / 10 месеца
събота и  неделя + 1 месечно през седмицата

от 10:00ч. до 16:00ч.

(7 учебни часа)

Учебни часове Седмична натовареност Час на провеждане Продължителност на обучението в седмици/месеци
660  4 пъти в седмицата от 18:00ч. до 21:00ч. (4 учебни часа)

42 седмици /

10 месеца

събота и  неделя +

1 месечно през седмицата

от 10:00ч. до 16:00ч.

(7 учебни часа)

Учебни часове Седмична натовареност Час на провеждане Продължителност на обучението в седмици/месеци
660  4 пъти в седмицата

от 18:00ч. до 21:00ч.

(4 учебни часа)

42 седмици /

10 месеца

събота и  неделя + 1 месечно през седмицата

от 10:00ч. до 16:00ч.

(7 учебни часа)

Учебни часове Седмична натовареност Час на провеждане Продължителност на обучението в седмици/месеци
960  4 пъти в седмицата от 18:00ч. до 21:00ч. (4 учебни часа)

60 седмици /

15 месеца

събота и  неделя + 1 месечно през седмицата

от 10:00ч. до 16:00ч.

(7 учебни часа)

Учебни часове Седмична натовареност Час на провеждане Продължителност на обучението в седмици/месеци
960  4 пъти в седмицата

от 18:00ч. до 21:00ч.

(4 учебни часа)

60 седмици /

15 месеца

събота и  неделя + 1 месечно през седмицата

от 10:00ч. до 16:00ч.

(7 учебни часа)

Учебни часове Седмична натовареност Час на провеждане Продължителност на обучението в седмици/месеци
960  4 пъти в седмицата от 18:00ч. до 21:00ч. (4 учебни часа) 60 седмици / 15 месеца
събота и  неделя + 1 месечно през седмицата от 10:00ч. до 16:00ч. (7 учебни часа)
Учебни часове Седмична натовареност Час на провеждане Продължителност на обучението в седмици/месеци
960  4 пъти в седмицата от 18:00ч. до 21:00ч. (4 учебни часа)

60 седмици /

15 месеца

събота и  неделя +

1 месечно през седмицата

от 10:00ч. до 16:00ч.

(7 учебни часа)