Проект „Ваучери за заети лица“ по ОП РЧР 2017-2020

 


 

 


Какво представлява проект „Ваучери за заети лица“?

     След огромния успех на схеми „Аз Мога“ и „Аз Мога Повече“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, стартира проект BG05M9OP001-1.016 „ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“ 2017 , който да даде възможност на лицата, заети в частния сектор, да се включат в професионални обучения, чуждоезикови обучения и курсове за дигитални компетентности.

Предният приемът на документи стартира на 15.06.2017г. и приключи месец август 2017!      

ПРЕЗ 2019г. ОЧАКВАМЕ СТАРТИРАНЕ НА НОВ ПРИЕМ!                                      


Кой може да подаде документи за ваучер?

  Всеки, който е:

  • на трудов договор в частния сектор;
  • със средна или по-ниска степен на образование;

Ако сте държавен служител, самоосигуряващо се или безработно лице,  и/или висшист, имаме специално предложение и за Вас – свържете се с нас на тел. 02/ 89 14 160

 


Как да подам документи за ваучер?

 

 Подгответе си:

1. Заявление (по образец при стартиране на програмата през 2018г.)
2. Копие на документ/и за завършено образование (средно/средно-специално или основно) и приложение/я към тях, като е необходимо да ги заверите лично с текст ”Вярно с оригинала” и да ги подпишете. Ако те са издадени в чужбина, трябва да бъдат преведени и легализирани.
3. Копие на документ/и за преминати професионални курсове, чуждоезикови или др. Ако сте преминали обучение по „Аз Мога“ или „Аз мога повече“, задължително ги приложете.

Обърнете внимание: 

В случай, че подавате Заявлението по електронен път, ще трябва да прикачите заверените копия на изброените документи към него – подгответе ги сканирани!

 


Новото в схема „Ваучери за заети лица“:

  • Проект BG05M9OP001-1.016 „Ваучери за заети лица“ не допуска обучения в дистанционна форма, а само в присъствена форма.
  • До сега не е имало доплащане, а сега ще има съфинансиране от преносителя на ваучера – 50%  от номиналната му стойност.
  • Лицата с висше образование не могат да кандидатстват за ваучер.
  • Подаването на документи може да става и електронно.
  • Няма краен срок за подаване на документи – приемането на заявления и одобрението за ваучери е до изчерпване на финансовия ресурс.

Мога ли да кандидатствам за 2 курса?

ДА! Всеки, който желае да се обучава с ваучер, може да избере до 2 курса, за които да кандидатства – един професионален и един за ключова компетентност (чужд език или дигитална компетентност). 

Например: Подавате Заявление за обучение по КК2 –Чужди езици – Английски език – 3 нива на обучение и за професия Икономист. Одобряват Ви, решавате кой курс желаете да изкарате първо и започвате своето обучение – например Английски език. След неговото приключване, може да получите своето Уведомление за Професия Икономист (вашето одобрение е валидно до приключването на курса и не се налага да кандидатствате отново) и да запишете вторият курс.

Обърнете внимание, че ако вече сте изучавали Английски език в гимназия или езиков център, има вероятност да не бъдете одобрени, или да е необходимо да запишете по-високи нива, за да повишите своята квалификация. Курсът, в който желаете да бъдете включени, не трябва да бъде идентичен или с по-ниско ниво в сравнение с курсовете, които сте завършили до момента.

Дори да сте се възползвали от ваучери по схеми „Аз Мога“ и „Аз Мога Повече“, отново можете да подадете документи за ваучер!

Ако имате въпроси, свържете се с нас!

 


Колко струва обучението?

Обучение с ваучерУчебни часовеСтойност на ваучераВие заплащате
15%
Проф. квалификация за първа степен 300600 лв.90 лв.
Проф. квалификация за втора степен 6601200 лв.180 лв.
Проф. квалификация за трета степен9601800 лв.270 лв.
Част от професия - първа степен200400 лв.60 лв.
Част от професия - втора степен300600 лв.90 лв.
Част от професия -трета степен6001125 лв.168,75 лв.
КК4 - Дигитална компетентност45250 лв.37,50 лв.
КК2- Чуждоезиково обучение300700 лв.105 лв.

Какво да направя, след като подам документи за обучение с ваучер?

Официално посочените срокове са следните:

1. До 14 дни след подаване на Заявлението, ДБТ  трябва да Ви уведоми дали сте одобрени или не.

2. До 5 работни дни, след като са Ви информирали, че сте одобрени, трябва отидете до ДБТ, за да вземете своето Уведомление.

3. След като получите своето Уведомление, избирате Доставчик на обучение (Учебен център), какъвто сме и ние.

4. Доставчикът на обучение попълва Вашето Уведомление и с него отивате до ДБТ за издаване на Вашия ваучер!


ЦПО към „Изоблок“ ЕООД предлага:

Професия/специалностСтепен на професионална квалификация
Професия: Оператор на компютър, Специалност: Текстообработване - код 4820301първа степен
Професия: Фризьор, Специалност: Фризьорство – код 8150101втора степен
Професия: Маникюрист-педикюрист, Специалност: Маникюр, педикюр и ноктопластика – код 8150301втора степен
Професия: Козметик, Специалност: Козметика – код 8150201втора степен
Професия: Готвач, Специалност: Производство на кулинарни изделия и напитки – код 8110701втора степен
Професия: Икономист, Специалност: Икономика и мениджмънт – код 3451204трета степен
Професия: Оперативен счетоводител, Специалност: Оперативно счетоводство – код 3440301трета степен
Професия: Графичен дизайнер, Специалност: Графичен дизайн – код 2130701трета степен
Професия: Организатор интернет приложения, Специалност: Електронна търговия – код 4820401трета степен
Ключова компететностКурс
КК4 - Дигитална комптентностРабота с Photоshop
КК4 - Дигитална комптентностРабота с Corel Draw
КК4 - Дигитална комптентностРабота с AutoCad
КК2 - Чуждоезиково обучениеАнглийски език
КК2 - Чуждоезиково обучениеНемски език
КК2 - Чуждоезиково обучениеИспански език
КК2 - Чуждоезиково обучениеФренски език
КК4 - Дигитална комптентностKомпютърна грамотност
  ТУК може да разгледате примерна натовареност на обучението за избран от Вас курс.

Ако имате други въпроси, нашият екип е на Ваше разположение!

тел. 02 / 89 14 160