Проект „Ваучери за заети лица“ по ОП РЧР 2017-2020

 


 

 

 


Какво представлява проект „Ваучери за заети лица“?

     След огромния успех на схеми „Аз Мога“ и „Аз Мога Повече“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, стартира проект BG05M9OP001-1.016 „ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“ 2017 , който да даде възможност на лицата, заети в частния сектор, да се включат в професионални обучения, чуждоезикови обучения и курсове за дигитални компетентности.

Предният прием на документи стартира на 15.06.2017г. и приключи месец август 2017!      

За 2019г. приемът стратира от 01.04.2019г. до изчерпване на финансовият ресурс!                                      


Кой може да подаде документи за ваучер?

  Всеки, който е:

  • на трудов договор в частния сектор;
  • със средна или по-ниска степен на образование;
  • с висше образование, но над 54г.

Ако сте държавен служител, самоосигуряващо се или безработно лице,  и/или висшист, имаме специално предложение и за Вас – свържете се с нас на тел. 02/ 89 14 160

 


Как да подам документи за ваучер?

 Подгответе си:

1. Заявление (по образец при стартиране на програмата през 2019г.)
2. Копие на документ/и за завършено образование (средно/средно-специално или основно) и приложение/я към тях, като е необходимо да ги заверите лично с текст ”Вярно с оригинала” и да ги подпишете. Ако те са издадени в чужбина, трябва да бъдат преведени и легализирани.
3. Копие на документ/и за преминати професионални курсове, чуждоезикови или др. Ако сте преминали обучение по „Аз Мога“ или „Аз мога повече“, задължително ги приложете.

Обърнете внимание: 

В случай, че подавате Заявлението по електронен път, ще трябва да прикачите заверените копия на изброените документи към него – подгответе ги сканирани!

 


Новото в схема „Ваучери за заети лица“:

  • Проект BG05M9OP001-1.016 „Ваучери за заети лица“ не допуска обучения в дистанционна форма, а само в присъствена форма.
  • До сега не е имало доплащане, а сега ще има съфинансиране от преносителя на ваучера – 50%  от номиналната му стойност.
  • Лицата с висше образование не могат да кандидатстват за ваучер, освен ако не са на възраст над 54г.
  • Подаването на документи може да става и електронно.
  • Няма краен срок за подаване на документи – приемането на заявления и одобрението за ваучери е до изчерпване на финансовия ресурс.

Мога ли да кандидатствам за 2 курса?

ДА! Всеки, който желае да се обучава с ваучер, може да избере до 2 курса, за които да кандидатства – един професионален и един за ключова компетентност (чужд език или дигитална компетентност). 

Например: Подавате Заявление за обучение по КК2 –Чужди езици – Английски език – 3 нива на обучение и за професия Икономист. Одобряват Ви, решавате кой курс желаете да изкарате първо и започвате своето обучение – например Английски език. След неговото приключване, може да получите своето Уведомление за Професия Икономист (вашето одобрение е валидно до приключването на курса и не се налага да кандидатствате отново) и да запишете вторият курс.

Обърнете внимание, че ако вече сте изучавали Английски език в гимназия или езиков център, има вероятност да не бъдете одобрени, или да е необходимо да запишете по-високи нива, за да повишите своята квалификация. Курсът, в който желаете да бъдете включени, не трябва да бъде идентичен или с по-ниско ниво в сравнение с курсовете, които сте завършили до момента.

Дори да сте се възползвали от ваучери по схеми „Аз Мога“ и „Аз Мога Повече“, отново можете да подадете документи за ваучер!

Ако имате въпроси, свържете се с ДБТ във вашият град!

 


Колко струва обучението?

[table id=1 /]


Какво да направя, след като подам документи за обучение с ваучер?

Официално посочените срокове са следните:

1. До 14 дни след подаване на Заявлението, ДБТ  трябва да Ви уведоми дали сте одобрени или не.

2. До 5 работни дни, след като са Ви информирали, че сте одобрени, трябва отидете до ДБТ, за да вземете своето Уведомление.

3. След като получите своето Уведомление, избирате Доставчик на обучение (Учебен център), какъвто сме и ние.

4. Доставчикът на обучение попълва Вашето Уведомление и с него отивате до ДБТ за издаване на Вашия ваучер!


ЦПО към „Изоблок“ ЕООД предлага,

обучения извън схемата Ваучери за заети лица,

които може да разгледате тук:

Обучения без ваучер

 


Ако имате други въпроси, нашият екип е на Ваше разположение!

тел. 02 / 89 14 160